Privacy

 1. Bedrijfsgegevens
  Naam bedrijf: another view
  Website: https://www.joinanotherview.nl/
  Inschrijfnummer KvK: 71312099
  BTW-nummer: NL002238503B58
 2. E-mailadres
  Er kan, in het kader van een gesloten overeenkomst, een aanbiedingen gedaan worden over soortgelijke producten en diensten, mits je bij het verstrekken hiervan geen verzet hebt aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van jouw gegevens. Bovendien word je in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van je e-mailadres.
  Bij het verzamelen van je e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer je daarvoor geen toestemming hebt verleend.
 3. Postadres
  Je postadres wordt alleen gebruikt voor het verzenden van informatie die jij hebt aangevraagd.
 4. Telefoonnummer
  Je telefoonnummer wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
 5. Overige persoonsgegevens
  Overige persoonsgegevens worden alleen verwerkt (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

  1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor: de uitvoering van een met jouw gesloten overeenkomst;
  2. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
  3. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij jouw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
  4. jij toestemming hebt gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.
  5. Jouw gegevens worden in ieder geval niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.
 6. Bijzondere persoonsgegevens
  De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.
 7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
  Er zijn de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die ontvangen wordt op onze site.
 8. Veiligheid opslag van gegevens
  Er worden technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Er wordt een passend beveiligingsniveau gegarandeerd en de site wordt periodiek getoetst.
 9. Toegang tot uw gegevens
  Op verzoek wordt er aan bezoekers van onze website een mededeling gegeven over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie, of jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve contact met ons op te nemen op onderstaand adres.
 10. Contact
  Als je wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun je contact opnemen:
  Op het volgende e-mailadres: info@joinanotherview.nl
  Op het volgende telefoonnummer: 0612060279
  Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden.
 11. Cookie statement
  De website van another view maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om de website te laten functioneren en het gebruik van de website te analyseren.
©2024 another view